Ürün Kategorileri

Çameli

Denizli İli, Çameli İlçesi, Elmalı Köyünde 1994 Yılında kurulan 300 Ton / Yıl kapasiteli Alabalık Üretim Çiftliği.
2021 yılı toplam tanımsız fark 18.564 adet, 2022 yılı toplam tanımsız fark 17.149 adet ve 2023 yılında ise 27.372 adettir.

2024 yılında ise;
Ocak :  1.319 adet
Şubat : 1.338 adet
Mart  :  1.879 adet
Nisan : 2.163 adet
Mayıs:      
Haziran: 
Temmuz: 
Ağustos: 
Eylül: 
Ekim:  
Kasım: 
Aralık: